FT-CI

Mülteciler Akdeniz’de boğuluyor, Münih ve Berlin’de aç kalıyorlar ve tutuklanarak Almanya’nın zindanlarına gönderiliyorlar!

Araş Dosthüseyin İle Dayanışmaya!

05/11/2013

Araş Dosthüseyin İle Dayanışmaya!

Avrupa’nın sınırlarında insanlar ölüyor ve Avrupa devletleri buna tepki olarak kendi çevrelerindeki duvarları daha da yüksek örüyor. Non-Citizens (Vatandaş olmayanlar) Avrupa’da yaşayabilmek ve çalışabilmek için mücadele ediyorlar.

Almanya’da sokaklara, meydanlara çıktılar, açlık grevleri, ölüm oruçları yaptılar. Münih’teki Alman Sendikalar Birliği (DBG) binasını işgal ettiler. Talepleri, ikametgah bildiriminin kaldırılarak kişilerin hareket etme hakkının kısıtlanmasının sonlandırılması, yemek paketlerinin kaldırılması ve mültecilik başvurularının kabul edilmesiydi.

Non-Citizensler’in başlıca göç nedenleri savaş, fakirlik ve daha iyi bir yaşam isteği. Emperyalist ülkelerin vatandaşları neredeyse tüm dünya çapında hiçbir engelle karşılaşmadan istedikleri ülkelere gitme hakkına sahip iken, diğer ülkelerin vatandaşlarına emperyalist ülkeler kapılarını kapatmaktadır. Emperyalizm, sömürdüğü ülkelerin kaynaklarıyla zenginleşirken, sömürülen ülkelerin insanları zor koşullar altında yaşamaya mecbur bırakmaktadır. Emperyalizm, emperyalist olmayan ülkeleri sadece silah satarak, doğal kaynaklarını tüketerek sefalete sürüklemiyor, aynı zamanda savaşlara neden oluyor, dünyanın birçok yerinde kendi çıkarlarına uygun gerici rejimlere de destek veriyor.

Dünya ekonomik krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Avro krizi özelikle Yunanistan ve İspanya’dan bir çok işçiyi ucuz işgücü olarak Almanya’ya göç etmeye zorlamıştır. AB üyesi bir ülkede doğacak kadar şanslı olmayanları ise daha zor bir süreç beklemekte. AB üyesi olmayan ülkelerden gelenler Avrupa’ya yolculuk sürecinde ölümü göze almaktadırlar. Yol boyunca karşılaşılan engellere rağmen Almanya’ya gelindiğinde ise karşılaşılacak olan taşeron işçilik ve güvencesiz çalıştırılma, cinsiyete göre ücretlendirme olmaktadır. İşçi sınıfının ırkçılık ile bölünmesi güncel kriz sürecinde daha da önem kazanmaktadır, çünkü işçi sınıfın birliği zorlaşmaktadır. Aynı ücret ile çalışma saatlerinin düşürülmesi talebi bu siyasal mücadelede bir kaldıraç olabilir.

Almanya’da Non-Citizens hareketi çeşitli şekillerde mücadele etmektedir. Araş Dosthüseyin de son iki yıldır Non-Citizen hareketi içinde mücadele eden deneyimli aktivistlerinden biri. Dosthüseyin bir röportajda şunları söyledi: Non-Citizens sadece toplumun en zayıf halkası değil, aynı zamanda işçi sınıfının en alt tabakasıdır. Bu bizim için bir zaafiyet değil, bu kendi yaşamına dair bir hak mücadelesidir, başka türlü davranabilme durumu da yoktur zaten. Bizim analizlerimize göre, Non-Citizens radikal bir harekettir, çünkü birşeyleri kazanmak istiyorlar ve kaybedecek hiç bir şeyleri de yok. Bu bir hayatta kalabilme mücadelesidir. İnsanların ülkelerini terk etmelerinin sebebi kapitalist ve emperyalist dünya düzeninde aranmalıdır. Burada bir netleşme gerekmektedir ilk başta. Eğer Almanya dünyaya illegal olarak silah ihraç ederse, o zaman kendisini Almanya’ya insana yakışacak bir yaşam için gelecek insanlara hazırlamalıdır. Bizler Almanya’nın bize oturum hakkı vermeme gibi bir hakkının olduğunun düşünmüyoruz. Ben İran’da üzerinde ‘Made in Germany’ yazan aletlerle işkence gördüm. Vücudumda bu işkencelerin izlerini hala taşıyorum.”

Mücadele sürecinde Araş Dosthüseyin defalarca tutuklandı. Åžimdiye kadar hakkında 20’ye yakın suç duyurusunda bulunuldu ve birçok dava açıldı, yenileri de açılma aşamasında. İlk dava sonucunda Araş Hüseyin tutuklanma esnasında polise direnmekten ve hakaretten iki aylık bir hapis cezasına çarptırıldı. O ise bu konuda şu noktayı öne çıkardı: ‘ İki aylık bir hapis cezası, Akdeniz’de ölen sayısız insanla, onların ailelerinin döktüğü gözyaşıyla kıyaslandığında nedir ki?

Hakim, Araş Dosthüseyin’i Almanya’nın bir hukuk devleti olduğuna işaret ederek cezalandırdı. Görmezden geldiği nokta ise, AB’nin sınırlarında insanların öldüğüydü ve tüm Avrupa’da mültecilerin ikinci sınıf insan muamelesi gördüğüydü. Bu ‘hukuk devleti’ kendi sınırları dışındaki ölümlerden, Non-Citizensler’in baskıya uğramasından ve göz ardı edilmesinden de sorumludur.

Yapılan tüm fedakarlıklara ve yürütülen mücadeleye rağmen Non-Citizens bu mücadeleyi tek başına kazanamaz. Almanya’daki mevcut engeller ve bölünmeler ve emperyalizm sadece işçi sınıfı tarafından aşılabilir. İşçi sınıfının kendisine karşı olan kısıtlamaları aşmak için objektif bir çıkarı vardır. Bunun için, işçi sınıfı mücadeleleri sınıfı felce uğratan reformist ve pasifist çizgilerin, ırkçı politikaların ve emperyalizmin dışında bir siyasal bilinç ile aktif olmalıdır. Geniş, toplumsal bir hareketin kurulması ve bunun non-Citizens mücadelesini kendi mücadelesi olarak sahiplenmesi gereklidir, ancak bu başarılırsa Non-Citizens Avrupa’nın sınırlarında ölmeyeceklerdir.

Araş Dosthüseyin ile dayanışmaya çağırıyoruz ve ona karşı olan tüm hukuksal adımların durdurulmasını talep ediyoruz!

Tüm iltica başvuruların kabul edilmesi
Seyahat özgürlüğü için ve Frontex’in kapatılması!
İkametgah bildiriminin ve iş yasaklarının kaldırılması!

Notas relacionadas

No hay comentarios a esta nota

Periodicos

 • PTS (Argentina)

 • Actualidad Nacional

  MTS (México)

 • EDITORIAL

  LTS (Venezuela)

 • DOSSIER : Leur démocratie et la nôtre

  CCR NPA (Francia)

 • ContraCorriente Nro42 Suplemento Especial

  Clase contra Clase (Estado Español)

 • Movimento Operário

  MRT (Brasil)

 • LOR-CI (Bolivia) Bolivia Liga Obrera Revolucionaria - Cuarta Internacional Palabra Obrera Abril-Mayo Año 2014 

Ante la entrega de nuestros sindicatos al gobierno

1° de Mayo

Reagrupar y defender la independencia política de los trabajadores Abril-Mayo de 2014 Por derecha y por izquierda

La proimperialista Ley Minera del MAS en la picota

  LOR-CI (Bolivia)

 • PTR (Chile) chile Partido de Trabajadores Revolucionarios Clase contra Clase 

En las recientes elecciones presidenciales, Bachelet alcanzó el 47% de los votos, y Matthei el 25%: deberán pasar a segunda vuelta. La participación electoral fue de solo el 50%. La votación de Bachelet, representa apenas el 22% del total de votantes. 

¿Pero se podrá avanzar en las reformas (cosméticas) anunciadas en su programa? Y en caso de poder hacerlo, ¿serán tales como se esperan en “la calle”? Editorial El Gobierno, el Parlamento y la calle

  PTR (Chile)

 • RIO (Alemania) RIO (Alemania) Revolutionäre Internationalistische Organisation Klasse gegen Klasse 

Nieder mit der EU des Kapitals!

Die Europäische Union präsentiert sich als Vereinigung Europas. Doch diese imperialistische Allianz hilft dem deutschen Kapital, andere Teile Europas und der Welt zu unterwerfen. MarxistInnen kämpfen für die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa! 

Widerstand im Spanischen Staat 

Am 15. Mai 2011 begannen Jugendliche im Spanischen Staat, öffentliche Plätze zu besetzen. Drei Jahre später, am 22. März 2014, demonstrierten Hunderttausende in Madrid. Was hat sich in diesen drei Jahren verändert? Editorial Nieder mit der EU des Kapitals!

  RIO (Alemania)

 • Liga de la Revolución Socialista (LRS - Costa Rica) Costa Rica LRS En Clave Revolucionaria Noviembre Año 2013 N° 25 

Los cuatro años de gobierno de Laura Chinchilla han estado marcados por la retórica “nacionalista” en relación a Nicaragua: en la primera parte de su mandato prácticamente todo su “plan de gobierno” se centró en la “defensa” de la llamada Isla Calero, para posteriormente, en la etapa final de su administración, centrar su discurso en la “defensa” del conjunto de la provincia de Guanacaste que reclama el gobierno de Daniel Ortega como propia. Solo los abundantes escándalos de corrupción, relacionados con la Autopista San José-Caldera, los casos de ministros que no pagaban impuestos, así como el robo a mansalva durante los trabajos de construcción de la Trocha Fronteriza 1856 le pusieron límite a la retórica del equipo de gobierno, que claramente apostó a rivalizar con el vecino país del norte para encubrir sus negocios al amparo del Estado. martes, 19 de noviembre de 2013 Chovinismo y militarismo en Costa Rica bajo el paraguas del conflicto fronterizo con Nicaragua

  Liga de la Revolución Socialista (LRS - Costa Rica)

 • Grupo de la FT-CI (Uruguay) Uruguay Grupo de la FT-CI Estrategia Revolucionaria 

El año que termina estuvo signado por la mayor conflictividad laboral en más de 15 años. Si bien finalmente la mayoría de los grupos en la negociación salarial parecen llegar a un acuerdo (aún falta cerrar metalúrgicos y otros menos importantes), los mismos son un buen final para el gobierno, ya que, gracias a sus maniobras (y las de la burocracia sindical) pudieron encausar la discusión dentro de los marcos del tope salarial estipulado por el Poder Ejecutivo, utilizando la movilización controlada en los marcos salariales como factor de presión ante las patronales más duras que pujaban por el “0%” de aumento. Entre la lucha de clases, la represión, y las discusiones de los de arriba Construyamos una alternativa revolucionaria para los trabajadores y la juventud

  Grupo de la FT-CI (Uruguay)